Bokbad: Faktaundersøkelser - et "hybrid konfliktvåpen" på norske arbeidsplasser: En refleksiv studie

29.4.2021 kl. 9:00

Mer informasjon: https://www.facebook.com/events/477439113457703Er du interessert i utviklingen i det norske arbeidslivet og partssamarbeidet?

Velkommen til digital lansering av boken Faktaundersøkelser - et «hybrid konfliktvåpen» på norske arbeidsplasser av Bitten Nordrik og Tereza Østbø Kuldova.

I dette bokbadet vil forfatterne selv presentere resultatet av sin forskning på området. Det vil også komme kommentarer fra advokat Birthe Eriksen og førstesekretær i LO Julie Lødrup.


Faktaundersøkelser brukes stadig oftere på norske arbeidsplasser for å etterforske påstander, klager, varsler om trakassering eller mobbing samt andre kritikkverdige forhold knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, hvor påstand står mot påstand. Metoden er omstridt. De siste årene har media omtalt faktaundersøkelser som inkvisitoriske prosesser som har eskalert konflikter og rammet varslere, tillitsvalgte, verneombud og andre som har ytret seg kritisk.Bitten Nordrik er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), forfatter og anerkjent ekspert på arbeidslivsfeltet.

Tereza Østbø Kuldova er sosialantropolog, forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), forfatter av flere bøker og artikler og tidsskriftredaktør.